Kapital & Finansiering

Sammen kan vi bringe din virksomhed i stand til at fremskaffe den vigtige og nødvendige kapital og finansiering!

Står du overfor ønsket om at vækste din virksomhed og leder du efter kapital?

 

Så kan det være, at jeg også kan hjælpe dig og din virksomhed i processen. Adgangen til kapital kan være en svær, lang og tidskrævende proces.

 

Man kan som virksomhed være på bagkant i forhold til at skaffe kapital for at kunne eksekvere sin plan – om det er til investeringer, innovation, vækst, nye markeder, yderligere ansættelser, daglig drift, opstart, salg af virksomheden eller andet.


Likviditeten kan pludselig blive stram og
kapitalen kan være svær at finde.

 

HVAD GØR MAN SÅ?


HVORFOR SIGER BANKEN NEJ?

HVORDAN SKAFFER MAN (DE RIGTIGE) INVESTORER TIL VIRKSOMHEDEN?

Her kan jeg være din sparringspartner til at styrke virksomhedens
adgang til kapital og finansiering. 

Kapitalformidling går ikke mindst ud på at kunne se muligheder, samt give de finansielle partnere et godt, gennemarbejdet og struktureret beslutningsgrundlag. 

 

Derfor er det vigtigt, at man i så god tid som muligt begynder at planlægge sin vej til kapitalen. Derudover er det vigtigt, at kapital- og finansieringsstrukturen i virksomheden er rigtig.

 

  • Hvad er den bedste finansieringsløsning for netop jer? 

  • Er der brug for egenkapital eller fremmedkapital (lånekapital)? 

  • Er fordelingen mellem den korte og den lange gæld sammensat bedst mulig? 

  • Kan man optimere gælden? 

  • Har man de rigtige finansieringspartnere –  både på den korte og lange bane?  

Gennem årene har jeg ligeledes finansieret en del ejer- og generationsskifter. Hvordan finansiering af køb/salg af en virksomhed struktureres, kan være en svær og en kompliceret opgave. Der skal både tages hensyn til finansiering af selve købsprisen og være kapital nok til den fremtidige drift af virksomheden.

 

Sammen kan vi bringe din virksomhed i stand til at fremskaffe den vigtige og nødvendige kapital og finansiering.